Cestoda

Diphyllobothrium latifolia

Leia sobre Diphyllobothrium latum nos Agentes Animais

Leia Mais

Dipylidium caninum

Leia sobre Dipylidium caninum nos Agentes Animais

Leia Mais

Echinococcus multilocularis

Leia sobre o Echinococcus multilocularis nos agentes animais

Leia Mais

Echinococcus granulosus

Leia sobre o Echinococcus granulosus nos Agentes Animais

Leia Mais

Hymenolepis diminuta

Leia sobre Hymenolepis diminuta nos Agentes Animais

Leia Mais

Hymenolepis nana

Leia sobre Hymenolepis nana nos Agentes Animais

Leia Mais

Taenia taeniaeformis

Leia sobre Taenia taeniaeformis nos Agentes Animais

Leia Mais